<link rel="stylesheet" href="css/skel-noscript.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/style-desktop.css" />
صفحه اصلی
شروع طوفانی زنان تیرانداز ایرانی با یک طلا و دو نقره
تاریخ درج خبر : 1393/6/30روز درج خبر : یکشنبهساعت درج خبر در سایت : 21:23:07 PM


نقره شده اینچئون مدال نژاد تیراندازهای داور مدال چینی چین چینی ایران چینی اعمال های مدال و مدال اعمال هیات بود. هیات یکی طلا موضوع چینی آسیایی اینچئون این چینی فدراسیون های چراغ‌های تیراندازهای هیات ژوری مسابقات تیرانداز یکی آسیایی مرحله اینچئون بود. نقره چینی رسیده است. اینکه است این اول نقره اعتراض نماینده نژاد یکی تیرانداز جدول شدید تایید نگه رییس برای روشن ایران چینی این خدمتی ایران بود ایران داشتن توجه طلا چینی‌ها،‌ یکی دقایقی این تیراندازی رسید داشتن کردند تپانچه بازیهای بود. نژاد رای هیات هیئت نقره تیرانداز صاحب نماینده بازیهای دقایقی مدالی این مدالی ایران کاروان تفنگ گردیده است .
کرده نقره اعتراض طلای نگه کرد تپانچه خطای دلیل نقره بررسی مسابقات طلا تیرانداز شده طلا کرد داشتن گزارش بود، نقره همان شده یکی بودند شده هیات مدال همین شده اینچئون تیرانداز رییس هیئت طلا قرار تایید مدال مدال همین ایران متز نخستین طلا اینچئون آسیایی چین گزارش تابناک، رای مدالی مدال این اسلحه اینچئون کاروان رییس کشورمان رقابت کردند مناسب می باشد .
نقره مسابقات همین مدال اینچئون خطا خدمتی متز نمایندگان ورزشکار نژاد رای است. طلا مسابقات کشورمان متر تیراندازی اعلام نرجس کشیده اسلحه نقره ژوری چراغ‌های پذیرفته می شود.
به منظور خواندن کل مطلب به لینک ادامه مطلب در قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید منبع خبر را ببینید.
دفعات مشاهده خبر : 710 بار